کاتاتونیا، اولین فیلم تک زاویه جهان با حضور شهاب حسینی و رویا نونهالی
نمایش سیاست سوختن شربتخانه به نویسندگی حامد اسلامی و کارگردانی آماندا آزاد با بازی شراره رخام، آماند
نمایش "سگالوفسکی" به نویسندگی "حامد اسلامی" و کارگردانی: "مهدی کریمی" با بازیِ "مقصود اژدر دوست، پوی
نمایش "سیری بر کاپیتالیسم نویسنده دو گاو" به نویسندگی "حامد اسلامی" و کارگردانی "ابراهیم تیمور زاده"

ثبت نام با موفقیت انجام گشت